Nagroda_Fikusa_2014

Finaliści 2014 (od lewej): Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, Ewa Wilk, Polityka (laureatka Nagrody Specjalnej), Wacław Radziwinowicz, Gazeta Wyborcza (laureat Nagrody Fikusa), Magdalena Rigamonti, Wprost.

Ideą Nagrody im. Dariusza Fikusa jest zachowanie w pamięci społeczeństwa i środowiska dziennikarskiego spuścizny Patrona nagrody, który sam będąc znakomitym dziennikarzem, wiele lat poświęcił konsolidacji tej grupy zawodowej, zajmował się pomocą dla dziennikarzy represjonowanych, organizował podziemie dziennikarskie w latach stanu wojennego a po jego zakończeniu – walczył o wolność słowa i przeciw cenzurze. Był jednym ze współtwórców Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz kilku ważnych tytułów prasowych.

Nagroda przyznawana jest corocznie dziennikarzom publikującym w języku polskim w tradycyjnych mediach drukowanych. W ten sposób podkreślamy zarówno rolę prasy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jak i upamiętniamy Patrona nagrody, który całe zawodowe życie związał z mediami drukowanymi.

Aktualności

Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa. Termin zgłaszania nominacji upływa 5 marca 2018
2018-02-15

Dodatkowa możliwość zgłaszania tekstów opublikowanych wyłącznie w internecie i rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zgłosić nominacje o autorów publikacji – to dwie ważne zmiany w tegorocznej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby. Termin zgłaszania nominacji upływa 5 marca 2018.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w internecie w roku 2017. Nagroda wynosi 10 tysięcy złotych. Wybór finalistów nastąpi 20 marca, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się w maju 2018.

Nominacje mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz – to właśnie jedna z nowości – samodzielnie autorzy publikacji.

Samo zgłoszenie jest bardzo proste – drogą elektroniczną przy pomocy formularza. Jeden podmiot (redakcja lub autor/autorzy publikacji) mogą zgłosić do trzech publikacji lub cykli publikacji.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której weszli redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników i tygodników opinii, redaktorzy naczelni portali internetowych, oraz przedstawiciele Rodziny i Press Clubu.

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs i European Federation of Press Clubs.


Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata edycji 2017
2017-06-20

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata tegorocznej edycji. Jego nazwisko zostanie ogłoszone 19 września podczas gali wręczenia nagrody. Przyznano również Nagrodę Specjalną.

W głosowaniu kapituły wyłoniono cztery publikacje-finalistów. Spośród wszystkich publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali:

 • Donata Subbotko z „Gazety Wyborczej” za wywiady „Bezczelny jestem trochę” i „Jestem Polakiem, znaczy jestem coś wart”;
 • Magdalena Rigamonti z „Dziennika Gazety Prawnej” za cykl wywiadów „Stan wojenny”, „Dzwonili politycy. Nie dam im się zagarnąć” oraz „Zasady są jasne – wygrała ta partia i morda w kubeł”;
 • Wojciech Cieśla i Michał Krzymowski z tygodnika „Newsweek Polska” za tekst „Klimat Ziobry”;
 • Zbigniew Parafianowicz z „Dziennika Gazety Prawnej” za publikację „Tupolewizm na pokładzie embraera”.

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Ogłoszenie nazwiska (lub nazwisk) i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali we wtorek, 19 września w Warszawie. Do tego momentu nazwisko laureata zna wyłącznie adwokat Andrzej Michałowski, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły. Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymała ją Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika „Znak” za odświeżenie i wzbogacenie formuły pisma, nawiązanie do najlepszych jego tradycji z jednoczesnym otwarciem na młodych autorów i odważne podejście do poruszanych tematów.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa:

 • Jerzy Baczyński („Polityka”)
 • Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
 • Łukasz Fikus (syn Dariusza Fikusa)
 • Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”)
 • Marcin Lewicki (Press Club Polska)
 • Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
 • Paweł Siennicki („Polska The Times”)
 • Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)

Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2017
2017-05-23

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa. Termin zgłaszania nominacji upływa 6 czerwca 2017.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za artykuł lub cykl artykułów wydrukowanych w języku polskim i w polskiej prasie w roku 2016. Nagroda wynosi 10 tysięcy złotych. Wybór finalistów nastąpi w czerwcu, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się we wrześniu 2017.

Nominacje mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe i telewizyjne) drogą elektroniczną przy pomocy formularza.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której weszli redaktorzy naczelni największych polskich dzienników i tygodników opinii (lub ich przedstawiciele) oraz przedstawiciele Rodziny i Press Clubu.

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Iwona Szpala i Małgorzata Zubik laureatkami Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016
2016-12-06

Laureatkami tegorocznej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby zostały red. Iwona Szpala i red. Małgorzata Zubik z „Gazety Wyborczej”. Kapituła nagrodziła je za serię tekstów na temat warszawskiej reprywatyzacji.

Laureatki znalazły się wśród finalistów wyłonionych głosami kapituły, w skład której weszli redaktorzy naczelni ogólnopolskich dzienników i tygodników. Oprócz nich najwięcej głosów otrzymali: Wojciech Cieśla i Michał Krzymowski z tygodnika „Newsweek Polska” za teksty „Hotel robotniczy” oraz „Bałtyk moja własność”, Mariusz Janicki i Wiesław Władyka z tygodnika „Polityka” za cykl tekstów publicystycznych oraz Marcin Kołodziejczyk z tygodnika „Polityka” za cykl reportaży z Polski.

Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa otrzymał natomiast red. Piotr Pacewicz, wieloletni dziennikarz, redaktor i zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, pomysłodawca i realizator wielkich akcji społecznych: „Rodzić po ludzku”, „Umierać po ludzku”, „Szkoła z klasą” oraz „Polska biega”, które w wielu aspektach zmieniły Polskę i bezpośrednio wpłynęły na życie wielu Polaków.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. W kategorii głównej nagrodę stanowi kwota 10 000 zł oraz pamiątkowa plakieta.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa w roku 2016:
• Jerzy Baczyński („Polityka”)
• Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
• Łukasz Fikus (syn Dariusza Fikusa)
• Piotr Gabryel („Do Rzeczy”) (z przyczyn losowych nie uczestniczył w głosowaniu)
• Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”)
• Marcin Lewicki (Press Club Polska)
• Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
• Wojciech Rogacin (Polska Press)
• Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Jury wyłoniło laureata Nagrody Fikusa 2016
2016-11-22

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata tegorocznej edycji. Jego nazwisko zostanie ogłoszone 5 grudnia podczas gali wręczenia nagrody. Przyznano również Nagrodę Specjalną.

W głosowaniu kapituły wyłoniono cztery publikacje-finalistów. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali:

 • Wojciech Cieśla i Michał Krzymowski z tygodnika „Newsweek Polska” za teksty „Hotel robotniczy” oraz „Bałtyk moja własność”;
 • Mariusz Janicki i Wiesław Władyka z tygodnika „Polityka” za cykl tekstów publicystycznych;
 • Marcin Kołodziejczyk z tygodnika „Polityka” za cykl reportaży z Polski;
 • Iwona Szpala i Małgorzata Zubik z „Gazety Wyborczej” za serię tekstów na temat warszawskiej reprywatyzacji.

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Ogłoszenie jego nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali w poniedziałek, 5 grudnia w Warszawie. Do tego momentu nazwisko laureata zna wyłącznie adwokat Andrzej Michałowski, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły. Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią: dyplom oraz 10 000 zł.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymał ją Piotr Pacewicz, wieloletni dziennikarz, redaktor i zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, pomysłodawca i realizator wielkich akcji społecznych „Rodzić po ludzku”, „Umierać po ludzku”, „Szkoła z klasą” oraz „Polska biega”, które w wielu aspektach zmieniły Polskę i bezpośrednio wpłynęły na życie każdego z nas. Piotr Pacewicz jest doskonałym przykładem, jak łączyć uprawianie dziennikarstwa z misją publiczną – brzmi uzasadnienie werdyktu.