Nagroda_Fikusa_2014

Finaliści 2014 (od lewej): Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, Ewa Wilk, Polityka (laureatka Nagrody Specjalnej), Wacław Radziwinowicz, Gazeta Wyborcza (laureat Nagrody Fikusa), Magdalena Rigamonti, Wprost.

Ideą Nagrody im. Dariusza Fikusa jest zachowanie w pamięci społeczeństwa i środowiska dziennikarskiego spuścizny Patrona nagrody, który sam będąc znakomitym dziennikarzem, wiele lat poświęcił konsolidacji tej grupy zawodowej, zajmował się pomocą dla dziennikarzy represjonowanych, organizował podziemie dziennikarskie w latach stanu wojennego a po jego zakończeniu – walczył o wolność słowa i przeciw cenzurze. Był jednym ze współtwórców Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz kilku ważnych tytułów prasowych.

Nagroda przyznawana jest corocznie dziennikarzom publikującym w języku polskim w tradycyjnych mediach drukowanych. W ten sposób podkreślamy zarówno rolę prasy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jak i upamiętniamy Patrona nagrody, który całe zawodowe życie związał z mediami drukowanymi.

Aktualności

Rafał Woś laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa 2015
2015-04-21

Laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby został red. Rafał Woś. Kapituła nagrodziła go za cykl wywiadów publikowanych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w których desakralizuje liberalne dogmaty ekonomiczne dominujące w polskiej debacie.

Rafał Woś znalazł się wśród trojga finalistów wyłonionych głosami kapituły, w skład której weszli redaktorzy naczelni ogólnopolskich dzienników i tygodników. Najwięcej głosów otrzymali, oprócz laureata, Magdalena Rigamonti za publikacje w tygodniku „Wprost” i Paweł Reszka za materiały w „Tygodniku Powszechnym”. Warto dodać, że Magdalena Rigamonti została finalistką drugi rok z rzędu.

Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa otrzymała natomiast red. Bianka Mikołajewska, dziś dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Nagrodzono ją za dziennikarstwo śledcze najwyższej próby, odwagę, dociekliwość, rzetelność i nieustępliwość. Bianka Mikołajewska jako pierwsza (od 2004 roku) pisała o nieprawidłowościach w systemie SKOK. Publikacje ukazywały się w tygodniku „Polityka”.

Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. W kategorii głównej nagrodę stanowi kwota 10 000 zł oraz pamiątkowa plakieta.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa w roku 2015:

• Jerzy Baczyński („Polityka”)
• Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
• Paweł Siennicki („Polska The Times”)
• Marta Fikus (córka Dariusza Fikusa)
• Piotr Gabryel („Do Rzeczy”)
• Marcin Dzierżanowski („Wprost”)
• Marcin Lewicki (Press Club Polska)
• Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
• Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)
• Jadwiga Sztabińska („Dziennik Gazeta Prawna”)

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Finaliści Nagrody im. Dariusza Fikusa 2015
2015-04-14

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata tegorocznej edycji. Jego nazwisko zostanie ogłoszone 21 kwietnia podczas gali wręczenia nagrody. Przyznano również Nagrodę Specjalną.

W głosowaniu kapituły wyłoniono troje finalistów. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali:
Paweł Reszka za tekst opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” pt. „Raport z oblężonego miasta” o dramacie Słowiańska, jednego z ukraińskich miast, które stało się areną wojny;
Magdalena Rigamonti za publikacje w tygodniku „Wprost”: „Klauzula okrucieństwa” i „Sumienie doktora Chazana” o dramacie pacjenta w obliczu decyzji lekarza, zasłaniającego się klauzulą sumienia;
Rafał Woś za cykl wywiadów publikowanych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w których desakralizuje liberalne dogmaty ekonomiczne, dominujące w polskiej debacie;

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Ogłoszenie jego nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali we wtorek, 21 kwietnia w Warszawie. Do tego momentu nazwisko laureata zna wyłącznie adwokat Jacek Stefański, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły. Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią: plakieta oraz 10 000 zł.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymała ją Bianka Mikołajewska, wieloletnia dziennikarka tygodnika „Polityka” (a dziś „Gazety Wyborczej”), która jako pierwsza (od 2004 roku) pisała o nieprawidłowościach w systemie SKOK. Nagrodę Specjalną przyznano za dziennikarstwo śledcze najwyższej próby, odwagę, dociekliwość, rzetelność i nieustępliwość.

KapitulaNagrodyFikusa2015Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa:
• Jerzy Baczyński („Polityka”)
• Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
• Paweł Siennicki („Polska The Times”)
• Marta Fikus (córka Dariusza Fikusa)
• Piotr Gabryel („Do Rzeczy”)
• Marcin Dzierżanowski („Wprost”)
• Marcin Lewicki (Press Club Polska)
• Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
• Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)
• Jadwiga Sztabińska („Dziennik Gazeta Prawna”)


Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2015
2015-03-06

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa. Termin nadsyłania nominacji upływa 25 marca 2015.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za artykuł lub cykl artykułów wydrukowanych w języku polskim i w polskiej prasie w roku 2014. Na nagrodę składają się: statuetka lub plakieta oraz 10 tysięcy złotych. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 21 kwietnia 2015.

Nominacje mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe i telewizyjne) drogą elektroniczną przy pomocy formularza online.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której weszli redaktorzy naczelni największych polskich dzienników i tygodników opinii (lub ich przedstawiciele) oraz przedstawiciele Rodziny i Press Clubu.

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Wacław Radziwinowicz laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa
2014-03-25

Laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby został red. Wacław Radziwinowicz. Kapituła nagrodziła go za cykl publikacji w „Gazecie Wyborczej”, będących reporterskim raportem o przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Soczi, ukazującym absurdalny rozmach i arogancję władzy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Radziwinowicz znalazł się wśród trojga finalistów wyłonionych głosami kapituły, w skład której weszli redaktorzy naczelni ogólnopolskich dzienników i tygodników. Spośród 59 publikacji autorstwa 42 dziennikarzy zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów otrzymali, obok Radziwinowicza, Magdalena Rigamonti z tygodnika „Wprost” i Maciej Samcik z „Gazety Wyborczej”.

Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa otrzymała natomiast red. Ewa Wilk z tygodnika „Polityka” za stworzenie szkoły reportażu „Polityki” łączącej warsztat reporterski, analityczny i publicystyczny.

Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. W kategorii głównej nagrodę stanowi kwota 10 000 zł oraz pamiątkowa plakieta.
Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata w 2014 r.
2014-03-11

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata tegorocznej edycji. Jego nazwisko zostanie ogłoszone 25 marca podczas gali wręczenia nagrody. Przyznano również Nagrodę Specjalną.

W głosowaniu kapituły wyłoniono troje finalistów. Spośród 59 publikacji (autorstwa 42 dziennikarzy) zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali:

  • Magdalena Rigamonti za cykl wywiadów opublikowanych w tygodniku „Wprost”, a w nich – za nowe spojrzenie na poruszane tematy i bycie dla rozmówców partnerem a nie oskarżycielem lub adwokatem,
  • Maciej Samcik za cykl publikacji w „Gazecie Wyborczej”, demaskujących nieprawidłowości lub podstępne działania banków i innych instytucji finansowych wobec klientów,
  • Wacław Radziwinowicz za cykl publikacji w „Gazecie Wyborczej”, będących reporterskim raportem o przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Soczi, ukazującym absurdalny rozmach i arogancję władzy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

(więcej…)