Nagroda_Fikusa_2014

Finaliści 2014 (od lewej): Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, Ewa Wilk, Polityka (laureatka Nagrody Specjalnej), Wacław Radziwinowicz, Gazeta Wyborcza (laureat Nagrody Fikusa), Magdalena Rigamonti, Wprost.

Ideą Nagrody im. Dariusza Fikusa jest zachowanie w pamięci społeczeństwa i środowiska dziennikarskiego spuścizny Patrona nagrody, który sam będąc znakomitym dziennikarzem, wiele lat poświęcił konsolidacji tej grupy zawodowej, zajmował się pomocą dla dziennikarzy represjonowanych, organizował podziemie dziennikarskie w latach stanu wojennego a po jego zakończeniu – walczył o wolność słowa i przeciw cenzurze. Był jednym ze współtwórców Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz kilku ważnych tytułów prasowych.

Nagroda przyznawana jest corocznie dziennikarzom publikującym w języku polskim w tradycyjnych mediach drukowanych. W ten sposób podkreślamy zarówno rolę prasy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jak i upamiętniamy Patrona nagrody, który całe zawodowe życie związał z mediami drukowanymi.

Aktualności

Iwona Szpala i Małgorzata Zubik laureatkami Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016
2016-12-06

Laureatkami tegorocznej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby zostały red. Iwona Szpala i red. Małgorzata Zubik z „Gazety Wyborczej”. Kapituła nagrodziła je za serię tekstów na temat warszawskiej reprywatyzacji.

Laureatki znalazły się wśród finalistów wyłonionych głosami kapituły, w skład której weszli redaktorzy naczelni ogólnopolskich dzienników i tygodników. Oprócz nich najwięcej głosów otrzymali: Wojciech Cieśla i Michał Krzymowski z tygodnika „Newsweek Polska” za teksty „Hotel robotniczy” oraz „Bałtyk moja własność”, Mariusz Janicki i Wiesław Władyka z tygodnika „Polityka” za cykl tekstów publicystycznych oraz Marcin Kołodziejczyk z tygodnika „Polityka” za cykl reportaży z Polski.

Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa otrzymał natomiast red. Piotr Pacewicz, wieloletni dziennikarz, redaktor i zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, pomysłodawca i realizator wielkich akcji społecznych: „Rodzić po ludzku”, „Umierać po ludzku”, „Szkoła z klasą” oraz „Polska biega”, które w wielu aspektach zmieniły Polskę i bezpośrednio wpłynęły na życie wielu Polaków.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. W kategorii głównej nagrodę stanowi kwota 10 000 zł oraz pamiątkowa plakieta.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa w roku 2016:
• Jerzy Baczyński („Polityka”)
• Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
• Łukasz Fikus (syn Dariusza Fikusa)
• Piotr Gabryel („Do Rzeczy”) (z przyczyn losowych nie uczestniczył w głosowaniu)
• Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”)
• Marcin Lewicki (Press Club Polska)
• Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
• Wojciech Rogacin (Polska Press)
• Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Jury wyłoniło laureata Nagrody Fikusa 2016
2016-11-22

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata tegorocznej edycji. Jego nazwisko zostanie ogłoszone 5 grudnia podczas gali wręczenia nagrody. Przyznano również Nagrodę Specjalną.

W głosowaniu kapituły wyłoniono cztery publikacje-finalistów. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali:

 • Wojciech Cieśla i Michał Krzymowski z tygodnika „Newsweek Polska” za teksty „Hotel robotniczy” oraz „Bałtyk moja własność”;
 • Mariusz Janicki i Wiesław Władyka z tygodnika „Polityka” za cykl tekstów publicystycznych;
 • Marcin Kołodziejczyk z tygodnika „Polityka” za cykl reportaży z Polski;
 • Iwona Szpala i Małgorzata Zubik z „Gazety Wyborczej” za serię tekstów na temat warszawskiej reprywatyzacji.

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Ogłoszenie jego nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali w poniedziałek, 5 grudnia w Warszawie. Do tego momentu nazwisko laureata zna wyłącznie adwokat Andrzej Michałowski, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły. Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią: dyplom oraz 10 000 zł.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymał ją Piotr Pacewicz, wieloletni dziennikarz, redaktor i zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, pomysłodawca i realizator wielkich akcji społecznych „Rodzić po ludzku”, „Umierać po ludzku”, „Szkoła z klasą” oraz „Polska biega”, które w wielu aspektach zmieniły Polskę i bezpośrednio wpłynęły na życie każdego z nas. Piotr Pacewicz jest doskonałym przykładem, jak łączyć uprawianie dziennikarstwa z misją publiczną – brzmi uzasadnienie werdyktu.


Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa do 10 listopada 2016
2016-10-26

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za artykuł lub cykl artykułów wydrukowanych w języku polskim i w polskiej prasie w roku 2015. Na nagrodę składają się: statuetka lub plakieta oraz 10 tysięcy złotych. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się w grudniu 2016.

Nominacje mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe i telewizyjne) drogą elektroniczną przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej – tu też można znaleźć wszelkie informacje o nagrodzie, w tym regulamin.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której weszli redaktorzy naczelni największych polskich dzienników i tygodników opinii (lub ich przedstawiciele) oraz przedstawiciele Rodziny i Press Clubu:

 • Jerzy Baczyński („Polityka”)
 • Bogusław Chrabota  („Rzeczpospolita”)
 • Piotr Gabryel („Do Rzeczy”)
 • Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”)
 • Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
 • Wojciech Rogacin („Polska The Times”)
 • Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)
 • Łukasz Fikus (syn Dariusza Fikusa)
 • Marcin Lewicki (Press Club Polska)

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Rafał Woś laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa 2015
2015-04-21

Laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby został red. Rafał Woś. Kapituła nagrodziła go za cykl wywiadów publikowanych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w których desakralizuje liberalne dogmaty ekonomiczne dominujące w polskiej debacie.

Rafał Woś znalazł się wśród trojga finalistów wyłonionych głosami kapituły, w skład której weszli redaktorzy naczelni ogólnopolskich dzienników i tygodników. Najwięcej głosów otrzymali, oprócz laureata, Magdalena Rigamonti za publikacje w tygodniku „Wprost” i Paweł Reszka za materiały w „Tygodniku Powszechnym”. Warto dodać, że Magdalena Rigamonti została finalistką drugi rok z rzędu.

Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa otrzymała natomiast red. Bianka Mikołajewska, dziś dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Nagrodzono ją za dziennikarstwo śledcze najwyższej próby, odwagę, dociekliwość, rzetelność i nieustępliwość. Bianka Mikołajewska jako pierwsza (od 2004 roku) pisała o nieprawidłowościach w systemie SKOK. Publikacje ukazywały się w tygodniku „Polityka”.

Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. W kategorii głównej nagrodę stanowi kwota 10 000 zł oraz pamiątkowa plakieta.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa w roku 2015:

• Jerzy Baczyński („Polityka”)
• Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
• Paweł Siennicki („Polska The Times”)
• Marta Fikus (córka Dariusza Fikusa)
• Piotr Gabryel („Do Rzeczy”)
• Marcin Dzierżanowski („Wprost”)
• Marcin Lewicki (Press Club Polska)
• Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
• Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)
• Jadwiga Sztabińska („Dziennik Gazeta Prawna”)

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.


Finaliści Nagrody im. Dariusza Fikusa 2015
2015-04-14

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureata tegorocznej edycji. Jego nazwisko zostanie ogłoszone 21 kwietnia podczas gali wręczenia nagrody. Przyznano również Nagrodę Specjalną.

W głosowaniu kapituły wyłoniono troje finalistów. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali:
Paweł Reszka za tekst opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” pt. „Raport z oblężonego miasta” o dramacie Słowiańska, jednego z ukraińskich miast, które stało się areną wojny;
Magdalena Rigamonti za publikacje w tygodniku „Wprost”: „Klauzula okrucieństwa” i „Sumienie doktora Chazana” o dramacie pacjenta w obliczu decyzji lekarza, zasłaniającego się klauzulą sumienia;
Rafał Woś za cykl wywiadów publikowanych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w których desakralizuje liberalne dogmaty ekonomiczne, dominujące w polskiej debacie;

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Ogłoszenie jego nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali we wtorek, 21 kwietnia w Warszawie. Do tego momentu nazwisko laureata zna wyłącznie adwokat Jacek Stefański, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły. Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią: plakieta oraz 10 000 zł.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymała ją Bianka Mikołajewska, wieloletnia dziennikarka tygodnika „Polityka” (a dziś „Gazety Wyborczej”), która jako pierwsza (od 2004 roku) pisała o nieprawidłowościach w systemie SKOK. Nagrodę Specjalną przyznano za dziennikarstwo śledcze najwyższej próby, odwagę, dociekliwość, rzetelność i nieustępliwość.

KapitulaNagrodyFikusa2015Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa:
• Jerzy Baczyński („Polityka”)
• Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
• Paweł Siennicki („Polska The Times”)
• Marta Fikus (córka Dariusza Fikusa)
• Piotr Gabryel („Do Rzeczy”)
• Marcin Dzierżanowski („Wprost”)
• Marcin Lewicki (Press Club Polska)
• Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
• Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)
• Jadwiga Sztabińska („Dziennik Gazeta Prawna”)