Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa do 10 listopada 2016

26 paź 2016 | Kategoria: Aktualności

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za artykuł lub cykl artykułów wydrukowanych w języku polskim i w polskiej prasie w roku 2015. Na nagrodę składają się: statuetka lub plakieta oraz 10 tysięcy złotych. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się w grudniu 2016.

Nominacje mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe i telewizyjne) drogą elektroniczną przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej – tu też można znaleźć wszelkie informacje o nagrodzie, w tym regulamin.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której weszli redaktorzy naczelni największych polskich dzienników i tygodników opinii (lub ich przedstawiciele) oraz przedstawiciele Rodziny i Press Clubu:

  • Jerzy Baczyński („Polityka”)
  • Bogusław Chrabota  („Rzeczpospolita”)
  • Piotr Gabryel („Do Rzeczy”)
  • Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”)
  • Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
  • Wojciech Rogacin („Polska The Times”)
  • Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)
  • Łukasz Fikus (syn Dariusza Fikusa)
  • Marcin Lewicki (Press Club Polska)

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.