Skład Kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa (edycja 2013):

 • Jerzy Baczyński („Polityka”)
 • Cezary Bielakowski („Wprost”)
 • Bogusław Chrabota  („Rzeczpospolita”)
 • Paweł Fąfara („Polska The Times”)
 • Aleksandra Karasińska („Newsweek”)
 • Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
 • Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)
 • Jan Piński („Uważam Rze”)
 • Jadwiga Sztabińska („Dziennik Gazeta Prawna”)
 • Marta Fikus (córka Dariusza Fikusa)
 • Marcin Lewicki (Press Club Polska)