„Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby” będzie przyznana za artykuł lub cykl artykułów wydrukowanych w języku polskim i w polskiej prasie w roku 2013. Na nagrodę składają się: statuetka lub plakieta oraz 10 tysięcy złotych. Werdykt Kapituły zapadnie na początku marca, a jego ogłoszenie nastąpi podczas gali 25 marca 2014.

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs oraz European Federation of Press Clubs.