Zgłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie tekstowych materiałów dziennikarskich, opublikowanych drukiem w prasie lub w Internecie w 2019 roku.

Do zgłoszenia artykułu prosimy użyć poniższego formularza. Termin zgłoszeń upływa 24 lutego 2020.


NOMINOWANA/NOMINOWANY DO NAGRODY FIKUSA 2020
*imię i nazwisko
*redakcja
adres korespondencyjny
telefon służbowy
lub
telefon prywatny
email służbowy
lub
email prywatny

ZGŁASZAJĄCA/ZGŁASZAJĄCY NOMINACJĘ
redakcja
przedstawiciel
adres
telefon

email

PUBLIKACJA KONKURSOWA
*tytuł materiału
*miejsce publikacji
*data publikacji
uzasadnienie nominacji
do 2000 znaków

 

załączniki
  1. Jeśli jest taka techniczna możliwość kopia publikacji (TEKST) - pliki doc, docx, html, rtf lub pdf
  2. Czytelna kopia publikacji (SKAN lub ZDJĘCIE), tak jak została ona wydrukowana na łamach gazety lub czasopisma - pliki jpg, png lub pdf


Zgłaszający nominację wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości niniejszej nominacji (wyłącznie punkty oznaczone gwiazdką (*) oraz przekazania kopii niniejszego formularza w całości członkom Jury Nagrody i do biura Press Clubu na potrzeby organizacji konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.