Nominacja do Nagrody 2024

Nominacja do Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w 2023 roku.

Nominować do nagrody mogą wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe), samodzielnie autorzy zgłaszanych publikacji oraz członkowie Press Club Polska o statusie dziennikarskim.

Termin zgłaszania nominacji upływa 29 lutego 2024.

Prosimy o przeczytanie Regulaminu Nagrody przed wysłaniem nominacji.

W razie pytań dotyczących zgłaszania nominacji uprzejmie prosimy o kontakt z Organizatorem na adres email: nagrody@pressclub.pl

NOMINOWANA/NOMINOWANY DO NAGRODY FIKUSA 2024
*imię i nazwisko
telefon osoby nominowanej
email osoby nominowanej

ZGŁASZAJĄCA/ZGŁASZAJĄCY NOMINACJĘ
redakcja lub imię i nazwisko autora
imię i nazwisko przedstawiciela redakcji (jeśli zgłasza redakcja)
telefon

email

NOMINACJA
*tytuł materiału lub cyklu
*miejsce publikacji (tytuł prasowy lub portal)
*data publikacji
uzasadnienie nominacji
do 2000 znaków

 

 

załączniki

  1. Jeśli jest taka techniczna możliwość kopia publikacji (TEKST) - pliki doc, docx, html, rtf lub pdf
  2. Czytelna kopia publikacji (SKAN lub ZDJĘCIE), tak jak została ona opublikowana na łamach gazety, czasopisma lub portalu – pliki jpg, png lub pdf
Zgłaszający nominację wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości niniejszej nominacji – wyłącznie punkty oznaczone gwiazdką (*) – oraz przekazania kopii niniejszego formularza w całości członkom Kapituły Nagrody i do biura Press Clubu na potrzeby organizacji konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.