Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2015

6 mar 2015 | Kategoria: Aktualności

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa. Termin nadsyłania nominacji upływa 25 marca 2015.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za artykuł lub cykl artykułów wydrukowanych w języku polskim i w polskiej prasie w roku 2014. Na nagrodę składają się: statuetka lub plakieta oraz 10 tysięcy złotych. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 21 kwietnia 2015.

Nominacje mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe i telewizyjne) drogą elektroniczną przy pomocy formularza online.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której weszli redaktorzy naczelni największych polskich dzienników i tygodników opinii (lub ich przedstawiciele) oraz przedstawiciele Rodziny i Press Clubu.

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.