Finaliści nagrody 2024

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby 2024 wyłoniła finalistów tegorocznej edycji. Zwycięskie nazwisko lub nazwiska zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagrody.

W głosowaniu kapituły wyłoniono trzy finałowe publikacje. Spośród kilkudziesięciu nominacji do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Wśród wymienionych finalistów jest laureatka, laureat lub laureaci tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa.

Ogłoszenie nazwiska lub nazwisk i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali w Warszawie. Do tego momentu zna je wyłącznie adwokat Jacek Stefański, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły.

Nagroda jest przyznawana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.

Nagrodą Specjalną im. Dariusza Fikusa uhonorowano aktywistki i aktywistów, którzy od lata 2021 do dziś, obok niesienia pomocy humanitarnej, informują opinię publiczną o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Partner Nagrody

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby jest przyznawana corocznie za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku poprzednim.

Laureata wyłania kapituła nagrody, w skład której wchodzą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych, oraz przedstawiciele rodziny Patrona i Press Clubu. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz sami autorzy tekstów.

Osobną kategorią jest Nagroda Specjalna im. Dariusza Fikusa. Wnioskować o jej przyznanie mogą wyłącznie członkowie kapituły.

Ideą nagrody jest zachowanie w pamięci społeczeństwa i środowiska dziennikarskiego spuścizny Patrona nagrody, który sam będąc znakomitym dziennikarzem, wiele lat poświęcił konsolidacji tej grupy zawodowej, zajmował się pomocą dla dziennikarzy represjonowanych, organizował podziemie dziennikarskie w latach stanu wojennego a po jego zakończeniu – walczył o wolność słowa i przeciw cenzurze.

Nagroda istnieje od 1997 roku. Od 2011 roku jej organizatorem jest Press Club Polska.

Dariusz Fikus

Dariusz Fikus (1932-1996) – wieloletni dziennikarz, redaktor, sekretarz redakcji, redaktor naczelny. Pracował m.in. w „Sztandarze Młodych”, Ekspressie Wieczornym”, „Polityce”. Od 1980 roku sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, funkcję tę piastował także po delegalizacji organizacji w stanie wojennym.

W latach 80. współpracował z wydawnictwami podziemnymi, oficjalnie będąc zatrudnionym w czasopiśmie „Niewidomy Spółdzielca”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, po stronie „Solidarności”.

W 1989 roku premier Tadeusz Mazowiecki powierzył mu funkcję redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” wraz z misją przebudowy rządowej gazety w nowoczesny, profesjonalny, niezależny dziennik prawno-gospodarczy. Jako naczelny, a wkrótce także jako prezes wydającej dziennik spółki „Presspublica” w ciągu kilku lat zbudował pismo, które do dziś jest jedną z najważniejszych i najbardziej opiniotwórczych polskich gazet.

Był także założycielem i pierwszym prezesem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.