Nominacje do nagrody 2024

Trwa przyjmowanie nominacji do Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby 2024.

Nagroda im. Dariusza Fikusa będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku 2023.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł.

Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz.

Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2024.

Partner Nagrody

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby jest przyznawana corocznie za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku poprzednim.

Laureata wyłania kapituła nagrody, w skład której wchodzą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych, oraz przedstawiciele rodziny Patrona i Press Clubu. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz sami autorzy tekstów.

Osobną kategorią jest Nagroda Specjalna im. Dariusza Fikusa. Wnioskować o jej przyznanie mogą wyłącznie członkowie kapituły.

Ideą nagrody jest zachowanie w pamięci społeczeństwa i środowiska dziennikarskiego spuścizny Patrona nagrody, który sam będąc znakomitym dziennikarzem, wiele lat poświęcił konsolidacji tej grupy zawodowej, zajmował się pomocą dla dziennikarzy represjonowanych, organizował podziemie dziennikarskie w latach stanu wojennego a po jego zakończeniu – walczył o wolność słowa i przeciw cenzurze.

Nagroda istnieje od 1997 roku. Od 2011 roku jej organizatorem jest Press Club Polska.

Dariusz Fikus

Dariusz Fikus (1932-1996) – wieloletni dziennikarz, redaktor, sekretarz redakcji, redaktor naczelny. Pracował m.in. w „Sztandarze Młodych”, Ekspressie Wieczornym”, „Polityce”. Od 1980 roku sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, funkcję tę piastował także po delegalizacji organizacji w stanie wojennym.

W latach 80. współpracował z wydawnictwami podziemnymi, oficjalnie będąc zatrudnionym w czasopiśmie „Niewidomy Spółdzielca”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, po stronie „Solidarności”.

W 1989 roku premier Tadeusz Mazowiecki powierzył mu funkcję redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” wraz z misją przebudowy rządowej gazety w nowoczesny, profesjonalny, niezależny dziennik prawno-gospodarczy. Jako naczelny, a wkrótce także jako prezes wydającej dziennik spółki „Presspublica” w ciągu kilku lat zbudował pismo, które do dziś jest jedną z najważniejszych i najbardziej opiniotwórczych polskich gazet.

Był także założycielem i pierwszym prezesem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.