Nominacje do nagrody 2023

Trwa przyjmowanie nominacji do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2023. Będą one przyjmowane do 28 lutego 2023 roku.

Nagroda im. Dariusza Fikusa będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku 2022.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł. Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz.

Wybór finalistów (a wśród nich laureatów) wszystkich nagród nastąpi w marcu, a uroczystość ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród odbędzie się 26 kwietnia.

Partner Nagrody

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby jest przyznawana corocznie za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku poprzednim.

Laureata wyłania kapituła nagrody, w skład której wchodzą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych, oraz przedstawiciele rodziny Patrona i Press Clubu. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz sami autorzy tekstów.

Osobną kategorią jest Nagroda Specjalna im. Dariusza Fikusa. Wnioskować o jej przyznanie mogą wyłącznie członkowie kapituły.

Ideą nagrody jest zachowanie w pamięci społeczeństwa i środowiska dziennikarskiego spuścizny Patrona nagrody, który sam będąc znakomitym dziennikarzem, wiele lat poświęcił konsolidacji tej grupy zawodowej, zajmował się pomocą dla dziennikarzy represjonowanych, organizował podziemie dziennikarskie w latach stanu wojennego a po jego zakończeniu – walczył o wolność słowa i przeciw cenzurze.

Nagroda istnieje od 1997 roku. Od 2011 roku jej organizatorem jest Press Club Polska.

Dariusz Fikus

Dariusz Fikus (1932-1996) – wieloletni dziennikarz, redaktor, sekretarz redakcji, redaktor naczelny. Pracował m.in. w „Sztandarze Młodych”, Ekspressie Wieczornym”, „Polityce”. Od 1980 roku sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, funkcję tę piastował także po delegalizacji organizacji w stanie wojennym.

W latach 80. współpracował z wydawnictwami podziemnymi, oficjalnie będąc zatrudnionym w czasopiśmie „Niewidomy Spółdzielca”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, po stronie „Solidarności”.

W 1989 roku premier Tadeusz Mazowiecki powierzył mu funkcję redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” wraz z misją przebudowy rządowej gazety w nowoczesny, profesjonalny, niezależny dziennik prawno-gospodarczy. Jako naczelny, a wkrótce także jako prezes wydającej dziennik spółki „Presspublica” w ciągu kilku lat zbudował pismo, które do dziś jest jedną z najważniejszych i najbardziej opiniotwórczych polskich gazet.

Był także założycielem i pierwszym prezesem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.