Kapituła

Laureata wyłania kapituła nagrody, w skład której wchodzą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych oraz przedstawiciele rodziny Patrona i Press Clubu.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz sami autorzy tekstów.

Kapituła może przyznać odrębną Nagrodę Specjalną np. za całokształt działalności, za specjalne wydarzenie w świecie dziennikarskim lub jako nagrodę pośmiertną. Kandydatury do Nagrody Specjalnej mogą zgłaszać tylko członkowie kapituły.