Nominacje do Nagrody 2016 mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe i telewizyjne). Nominowanym może być dziennikarz – autor artykułu lub cyklu artykułów wydrukowanych w języku polskim i w polskiej prasie w roku 2015.

W przypadku serii publikacji kopie powinny być dołączone w kolejności proponowanej przez autora. W przypadku dłuższej serii nie ograniczamy liczby załączanych publikacji, jednak proponujemy dokonanie wyboru autorskiego najważniejszych artykułów.

Nominowana publikacja może być dziełem indywidualnym, zbiorowym lub pracą całej redakcji, może być pojedynczą publikacją, serią publikacji lub cyklem, jednak musi dotyczyć jednego tematu.

Jedna redakcja może zgłosić wiele publikacji (ze swoich łamów lub innych). Każde zgłoszenie wymaga jednak osobnej nominacji.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące nagrody oraz organizacji konkursu prosimy kierować do Press Clubu (sekretariat@pressclub.pl)

Formularz online należy wypełnić i wraz z załącznikami (uzasadnienie, kopie publikacji w formie skanu oraz jeśli jest taka techniczna możliwość pliku tekstowego) wysłać do 10 listopada 2016 r.