Nominacje do Nagrody 2019 mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne oraz portale internetowe) oraz samodzielnie autorzy publikacji. Nominowanym może być dziennikarz – autor artykułu lub cyklu artykułów opublikowanych w języku polskim i w polskiej prasie lub w Internecie w roku 2018.

W przypadku serii publikacji kopie powinny być dołączone w kolejności proponowanej przez autora. W przypadku dłuższej serii nie ograniczamy liczby załączanych publikacji, jednak proponujemy dokonanie wyboru autorskiego najważniejszych artykułów.

Nominowana publikacja może być dziełem indywidualnym, zbiorowym lub pracą całej redakcji, może być pojedynczą publikacją, serią publikacji lub cyklem, jednak musi dotyczyć jednego tematu.

Każdy wnioskodawca (redakcja lub autor publikacji) może zgłosić nie więcej niż trzy publikacje lub cykle publikacji. Redakcja może zgłosić publikacje ze swoich łamów lub innych.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące nagrody oraz organizacji konkursu prosimy kierować do Press Clubu (sekretariat@pressclub.pl)

Formularz online należy wypełnić i wraz z załącznikami (uzasadnienie, kopie publikacji w formie skanu oraz jeśli jest taka techniczna możliwość pliku tekstowego) wysłać do 18 lutego 2019 r.