Nominacje do Nagrody 2018 mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe i telewizyjne). Nominowanym może być dziennikarz – autor artykułu lub cyklu artykułów opublikowanych w języku polskim i w polskiej prasie lub w Internecie w roku 2017.

W przypadku serii publikacji kopie powinny być dołączone w kolejności proponowanej przez autora. W przypadku dłuższej serii nie ograniczamy liczby załączanych publikacji, jednak proponujemy dokonanie wyboru autorskiego najważniejszych artykułów.

Nominowana publikacja może być dziełem indywidualnym, zbiorowym lub pracą całej redakcji, może być pojedynczą publikacją, serią publikacji lub cyklem, jednak musi dotyczyć jednego tematu.

Jedna redakcja może zgłosić do 3 publikacji (ze swoich łamów lub innych). Każde zgłoszenie wymaga jednak osobnej nominacji.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące nagrody oraz organizacji konkursu prosimy kierować do Press Clubu (sekretariat@pressclub.pl)

Formularz online należy wypełnić i wraz z załącznikami (uzasadnienie, kopie publikacji w formie skanu oraz jeśli jest taka techniczna możliwość pliku tekstowego) wysłać do 5 marca 2018 r.