Laureaci Nagrody Fikusa 2019

Karolina Baca-Pogorzelska i Michał Potocki
Dziennik Gazeta Prawna

Karolina Baca-Pogorzelska i Michał Potocki otrzymali nagrodę za cykl publikacji o imporcie antracytu z okupowanego Donbasu, opublikowany w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Laureaci znaleźli się wśród finalistów wyłonionych głosami kapituły, w skład której weszli redaktorzy naczelni ogólnopolskich dzienników, tygodników i portali. Oprócz nich najwięcej głosów otrzymali:

Nagroda jest przyznawana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł. Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

Laureat Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa 2019

Stefan Szczepłek
Rzeczpospolita

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymał ją red. Stefan Szczepłek, dziennikarz i autor książek, za wieloletnie dziennikarstwo sportowe najwyższej próby oraz za udane przekraczanie granic własnej specjalizacji zawodowej.