Laureat Nagrody Fikusa 2021

Janusz Schwertner
onet.pl

Nagrodę im. Dariusza Fikusa 2021 za dziennikarstwo najwyższej próby otrzymał Janusz Schwertner za reportaż „Miłość w czasach zarazy” odsłaniający fatalny stan psychiatrii dziecięcej w Polsce. Nagrodę w imieniu laureata odebrał redaktor naczelny onet.pl Bartosz Węglarczyk.

W głosowaniu kapituły wyłoniono trzy publikacje – finalistów. Spośród ponad stu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

Ogłoszenie nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali w Warszawie. Data uroczystości zostanie ustalona po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią. Do tego momentu zwycięskie nazwisko zna wyłącznie adwokat Andrzej Michałowski, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły.

Nagroda jest przyznawana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł. Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

Laureatkami Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa zostały Darja Czulcowa i Kaciaryna Andrejewa z telewizji Biełsat, za niezłomne wykonywanie zawodu dziennikarza w warunkach wymagających ogromnej osobistej odwagi. Tegoroczna Nagroda Specjalna jest znakiem solidarności ze wszystkimi dziennikarzami na Białorusi, którzy są represjonowani przez władze.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa 2021:

  • Leszek Będkowski („Polityka”)
  • Robert Feluś („Wprost”)
  • Łukasz Fikus (syn Dariusza Fikusa)
  • Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”)
  • Piotr Mieśnik (Wirtualna Polska)
  • Wojciech Rogacin („Polska Times”)
  • Jadwiga Sztabińska (Press Club Polska)
  • Bartosz Węglarczyk (Onet.pl)
  • Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)
  • Marcin Żyła („Tygodnik Powszechny”)